Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Maha Punye Ayurveda

 1. Postanowienia ogólne:
  1. Niniejszym regulamin określa warunki dokonywania zakupu kuponu upominkowego.
  2. Sprzedawcą jest firma Martyna Kasprzak z siedzibą: Maha Punye Ayurveda, ul. Ruczaj 43 U2B, 30-409 Kraków, NIP. 6762476603, REGON. 123136369.
  3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia
  4. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.mahapunye.com są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
  5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
  6. Lista i szczegóły zabiegów dostępna jest na stronie internetowej www.mahapunye.com.
 2. Zasady zamawiania i dokonywania płatności:
  1. Do wyboru są dwa rodzaje zaproszenia:
   • wybrany zabieg w salonie masażu Maha Punye Ayurveda
   • kwotowy, dowolny wybór zabiegu w ramach wartości zaproszenia
  2. Należność za wybrany zabieg lub za kupon o wskazanej wartości należy zapłacić przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych www.przelewy24.pl .
  3. Klient dokonujący zakupu proszony jest o podanie swoich danych osobowych i kontaktowych, a także danych osobowych i kontaktowych osoby obdarowanej.
  4. Kupon upominkowy dostępny będzie w dniu następnym po zaksięgowaniu płatności.
  5. Voucher można odebrać osobiście w siedzibie firmy lub zostanie wysłany drogą elektroniczną, bądź na życzenie klienta, pocztą tradycyjną. W przypadku wysyłki tradycyjnej do ceny usługi doliczany zostaje koszt przesyłki, która zostaje wysłana w następnym dniu roboczym. Respektowany jest wydruk kuponu lub sam numer zamówienia.
  6. Kupon ważny jest 6 miesięcy, liczonych od daty zakupu.
  7. Usługa zostanie wykonana po wcześniejszej rezerwacji w Salonie Maha Punye Ayurveda
   ul. Ruczaj 43 U2B 30-409 Kraków.
 3. Zwroty i reklamacje:
  1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty zakupu, bez podania przyczyny. W przypadku odstąpienia od zakupu, w ciągu 14 dni klient proszony jest o podanie pełnych danych do zwrotu gotówki.
  2. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje prosimy zgłaszać na adres email: info@mahapunye.com. Reklamacja ropatrzona będzie w ciągu 14 dni od zgłoszenia.
 4. Poufność i ochrona prywatności:
  1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
  2. Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystywane w celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu. Dane przekazywane są dobrowolnie.
 5. Postanowienia końcowe:
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich.
  2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).