Regulamin zakupu karnetów

Drodzy Klienci, dla Wszystkich fanów naszych zabiegów mamy propozycję karnetów zniżkowych na zakup 10 zabiegów. Poniższy regulamin odpowie na wszystkie nasuwające się w tej kwestii pytania.

 

Regulamin zakupu karnetów w Salonie Maha Punye Ayurveda oraz przez jego sklep internetowy na stronie www.mahapunye.com

 

Sprzedawcą karnetów jest Paulina Krzętowska /Salon Maha Punye Ayurveda, Ul. Ruczaj 43 U2B, 30-409 Kraków. NIP: 5532371107 Regon: 123131161 oraz Martyna Kasprzak/ Salon Maha Punye Ayurveda, ul. Ruczaj 43 U2B, 30-409 Kraków NIP: 6762476603, Regon: 123136369. Ze sprzedawczyniami można skontaktować się mailowo pod adresem: info@mahapunye.com, telefonicznie: 539 338 836 bądź listownie pod adresem: Salon Maha Punye Ayurveda Ul. Ruczaj 43 U2B 30-409 Kraków.

 

Karnet obowiązuje na 10 takich samych zabiegów lub zabiegów w tej samej kwocie. Klient w trakcie zakupu decyduje się na jeden z dostępnych karnetów w cenniku i w trakcie jego realizacji nie ma możliwości zmiany na inny.

 

Karnet opłacany jest z góry. Karnet można zakupić przez stronę internetową www.mahapunye.com lub w siedzibie firm pod adresem ul. Ruczaj 43 U2B w Krakowie. Płatności można dokonać przez stronę internetową za pośrednictwem systemu www.przelewy24.pl, przelewem tradycyjnym oraz w systemie www.paypal.com. W siedzibie firm akceptowana jest płatność kartą lub gotówką.

 

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.mahapunye.com są cenami brutto podanymi w złotych polskich.

 

Na miejscu w salonie nabywca otrzymuje papierowy karnet będący potwierdzeniem dokonanego zakupu. Na karnecie umieszczone zostaną dane osobowe nabywcy, to znaczy imię i nazwisko a także rodzaj zabiegu, wartość karnetu, numer karnetu oraz data ważności.

Przy zakupie przez Internet, klient ma możliwość wyboru 2 opcji. Może zapłacić przez stronę i odebrać papierowy karnet w salonie przy pierwszej wizycie, może również otrzymać drogą mailową karnet w formie pdf – którą wydrukuje przed pierwszą wizytą w salonie.

 

Każdorazowo, nabywca zobowiązany jest do okazania karnetu przed wykonaniem usługi w celu oznaczenia wykorzystanego zabiegu.

 

Karnet jest ważny 12 miesięcy od dnia zakupu. Nie ma możliwości przedłużenia ważności karnetu, chyba, że w wyjątkowych sytuacjach sprzedawca zadecyduje inaczej.

 

Niewykorzystany w przeciągu 12 miesięcy karnet przepada.

 

Z jednego karnetu może korzystać więcej niż jedna osoba, pod warunkiem że sprzedawca został poinformowany o innych klientach upoważnionych do korzystania z tego karnetu przez osobę która opłaciła karnet.

 

W przypadku zakupu karnetu nie ma możliwości, w trakcie jego realizacji, rezygnacji i zwrotu gotówki za wcześniej opłacony karnet. Niewykorzystana wartość karnetu nie podlega zwrotowi.

 

W przypadku gdy właściciel karnetu (osoba która opłaciła karnet) wyjechał, zachorował, zmarł, lub z innych powodów nie może wykorzystać karnetu, a osobiście nie upoważnił innej osoby do jego wykorzystania, po dacie ważności karnet zostanie potraktowany jako wykorzystany. W wyżej wymienionych sytuacjach prosimy nabywcę bądź członka jego rodziny/osobę upoważnioną o wcześniejszy kontakt z nami.

 

W przypadku zgubienia karnetu przez nabywcę, sprzedawca wystawi duplikat.

 

Nie można zakupić karnetu na obniżone cenowo usługi objęte promocją okresową.

 

Karnety dostępne są dla każdej usługi w naszym salonie. Na stronie internetowej wyszczególnione zostały najbardziej popularne zabiegi. Jeśli klient życzy sobie zakupić karnet przez stronę internetową na inny zabieg niż ten wyszczególniony w opcji zakupu, może zapoznać się z wartościami innych karnetów poniżej. Cennik z wartościami wszystkich karnetów jest również dostępny w salonie.

 

Zwroty i reklamacje:

1.Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty zakupu, bez podania przyczyny, jeśli korzystanie z karnetu nie zostało jeszcze rozpoczęte. W przypadku odstąpienia od zakupu, w ciągu 14 dni klient proszony jest o podanie pełnych danych do zwrotu gotówki.

2. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje prosimy zgłaszać na adres email: info@mahapunye.com. Reklamacja rozpatrzona będzie w ciągu 14 dni od zgłoszenia.

 

Poufność i ochrona prywatności:

1.Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2.Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystywane w celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu. Dane przekazywane są dobrowolnie.

 

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich.

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

Wartości Karnetów

 

Karnety ważne są 1 rok

 

 

 1. Karnet o wartości 950zł na 10 masaży 30min manualnych - oszczędzasz 50zł

   

 1. Karnet o wartości 1150zł na 10 masaży 45min manualnych - oszczędzasz 150zł.

   

 1. Karnet o wartości 1300zł na 10 masaży 60min manualnych - oszczędzasz 200zł

   

 1. Karnet o wartości 1500zł na 10 masaży 75min manualnych - oszczędzasz 200zł

   

 1. Karnet o wartości 1800zł na 10 masaży 90min manualnych - oszczędzasz 200zł

   

 1. Karnet o wartości 2300zł na 10 masaży 120 min manualnych - oszczędzasz 300zł

   

 1. Karnet o wartości 2500zł na 10 masaży 120min Pinda Svedana - oszczędzasz 300zł

   

 2. Karnet o wartości 2500zł na 10 masaży 120min Vishesh+Shirodhara - oszczędzasz 300zł.

   

 3. Karnet o wartości 1800zł na 10 masaży 75min Udvartana - oszczędzasz 200zł

   

 4. Karnet o wartości 1500zł na 10 masaży 60min Prista Pinda Svedana - oszczędzasz 200zł

   

 5. Karnet o wartości 1300zł na 10 zabiegów  60min Nasya - oszczędzasz 200zł

   

 6. Karnet o wartości 1300zł na 10 zabiegów na twarz 60min Mukha Upakara - oszczędzasz 200zł

   

 7. Karnet o wartości 1500zł na 10 zabiegów na twarz 75min - Mukha Pani - oszczędzasz 200zł