Regulamin zakupu kuponów upominkowych

Regulamin zakupu kuponów upominkowych w salonie Maha Punye Ayurveda oraz jego sklepu internetowego przez stronę www.mahapunye.com

1. Postanowienia ogólne:

 

1. Niniejszym regulamin określa warunki dokonywania zakupu kuponu upominkowego.

2.Sprzedawcą karnetów jest Paulina Krzętowska /Salon Maha Punye Ayurveda, Ul. Ruczaj 43 U2B, 30-409 Kraków. NIP: 5532371107 Regon: 123131161 oraz Martyna Kasprzak/ Salon Maha Punye Ayurveda, ul. Ruczaj 43 U2B, 30-409 Kraków NIP: 6762476603, Regon: 123136369. Ze sprzedawczyniami można skontaktować się mailowo pod adresem: info@mahapunye.com, telefonicznie: 539 338 836 bądź listownie pod adresem: Salon Maha Punye Ayurveda Ul. Ruczaj 43 U2B 30-409 Kraków.

2. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia

3. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.mahapunye.com są cenami brutto podanymi w złotych polskich.

4. W wypadku zamówienia internetowego, gdzie podane dane nie są kompletne, skontaktujemy się z osobą nabywającą kupon. Jeśli kontakt jednak będzie niemożliwy, prosimy o kontakt ze strony kupującego Jeśli kontakt nie zostanie nawiązany to anulujemy zamówienie.

5. Lista i szczegóły zabiegów dostępna jest na stronie internetowej www.mahapunye.com w zakładce „oferta”. Kupony kwotowe znajdują się na stronie www.mahapunye.com w zakładce „kupony upominkowe”.

6. System www.przelewy24.pl obsługuje tylko polskie banki. Osoby nie posiadające konta w polskim banku mogą skorzystać z systemu www.paypal.com. Prosimy o wcześniejszy kontakt w tej sprawie, wyślemy wówczas prośbę zapłaty z systemu Paypal.

2. Zasady zamawiania i dokonywania płatności:

1. Do wyboru są dwa rodzaje zaproszenia:
wybrany zabieg z oferty salonu Maha Punye Ayurveda
kwotowy, dowolny wybór zabiegu w ramach wartości zaproszenia

2. Należność za wybrany zabieg lub za kupon o wskazanej wartości należy zapłacić przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych www.przelewy24.pl, poprzez system paypal.com, tradycyjny przelew bankowy, bądź osobiście w salonie kartą lub gotówką.

3. Klient dokonujący zakupu proszony jest o podanie swoich danych osobowych i kontaktowych, a także jeśli życzy sobie kupon imienny danych osobowych osoby obdarowanej.

4. Kupon upominkowy dostępny będzie po zaksięgowaniu płatności.

5. Voucher można odebrać osobiście w siedzibie firmy lub zostanie wysłany drogą elektroniczną, bądź na życzenie klienta, pocztą tradycyjną. W przypadku wysyłki tradycyjnej do ceny usługi doliczany zostaje koszt przesyłki priorytetowej, która zostaje wysłana w następnym dniu roboczym.

6. Podczas realizacji kuponu w wersji PDF respektowany jest wydruk kuponu, plik w teflonie lub sam numer zamówienia.

7. Kupon ważny jest 6 miesięcy.

8. Usługa zostanie wykonana po wcześniejszej rezerwacji w Salonie Maha Punye Ayurveda ul. Ruczaj 43 U2B 30-409 Kraków.

 

3. Zwroty i reklamacje:


1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty zakupu, bez podania przyczyny. W przypadku odstąpienia od zakupu, w ciągu 14 dni klient proszony jest o podanie pełnych danych do zwrotu gotówki.
2. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje prosimy zgłaszać na adres email: info@mahapunye.com. Reklamacja rozpatrzona będzie w ciągu 14 dni od zgłoszenia.


4. Poufność i ochrona prywatności:


1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystywane w celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu. Dane przekazywane są dobrowolnie.


5. Postanowienia końcowe:


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich.
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).