Salon Maha Punye

PL EN
Jak dojechać?
0
Twój koszyk ×
 • Twój koszyk jest pusty.
Wartość 0.00 Zobacz koszyk
Kontakt

Polityka prywatności

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobistych i wrażliwych. Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi i wrażliwymi. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe i wrażliwe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług.

Polityka niniejsza czyni w szczególności zadość przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wrażliwych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1. O nas

Administratorami Państwa danych osobowych i wrażliwych są Paulina Krzętowska /Salon Maha Punye Ayurveda, Ul. Ruczaj 43 U2B, 30-409 Kraków. NIP: 5532371107 Regon: 123131161 oraz Martyna Kasprzak/ Salon Maha Punye Ayurveda, ul. Ruczaj 43 U2B, 30-409 Kraków NIP: 6762476603, Regon: 123136369.

Z administratorami można kontaktować się mailowo pod adresem: info@mahapunye.com, telefonicznie: 539 338 836 bądź listownie pod adresem: Salon Maha Punye Ayurveda Ul. Ruczaj 43 U2B 30-409 Kraków.

2. Zbierane dane

Przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług, wypełniając formularz konsultacyjny, udostępniasz nam następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz dane dotyczące kondycji zdrowotnej, chorób, urazów, zażywanych leków. Jest to wiedza niezbędna do wychwycenia ewentualnych przeciwwskazań do zabiegów i bezpiecznego wykonania usługi.

Jeżeli zamówisz usługę telefonicznie, udostępniasz nam swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.
W przypadku zamówienia usługi drogą e-mailową, udostępniasz nam swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Jeżeli dokonujesz zakupu kuponu upominkowego bądź karnetu przez naszą stronę www.mahapunye.com przekazujesz nam dane osobowe – imię, nazwisko, adres email oraz numer telefonu. Jeśli życzysz sobie spersonalizować kupon/karnet podajesz nam również imię i nazwisko osoby, która będzie obdarowana prezentem. Twoje dane osobowe zostaną przekazane do systemu www.Przelewy24.pl w celu finalizacji transakcji. Dane osobowy kupującego przez stronę nigdy nie są wykorzystywane w celach marketingowych.
Dane osoby kupującej przez stronę www.mahapunye.com zostaną automatycznie usunięte z systemu po 2 latach od dokonanej transakcji zakupowej.

Dodatkowo, teren naszej recepcji objęty jest monitoringiem wizyjnym i oznaczony piktogramem monitoringu.

3. Sposób wykorzystania danych

Twoje dane zdrowotne wykorzystujemy wyłącznie w celu świadczenia usług. Dane uzyskane w formie pisemnej administrator danych wprowadza do systemu elektronicznego www.medfile.pl. System posiada wszelkie zabezpieczenia dotyczące ochrony danych wrażliwych zgodnie z rozporządzeniem RODO. Karta konsultacyjna po dokonaniu skanu i załączeniu jej do plików w systemie www.medifile.pl zostaje zniszczona. Karta w formie fizycznej nie jest przechowywana dłużej niż 3 miesiące. W tym czasie przechowywana jest w zamkniętej na klucz szafie. Dostęp do karty ma administrator i upoważnieni pracownicy. Karta fizyczna niszczona jest niszczarką o poziomie zabezpieczenia DIN 4.

Twoje dane kontaktowe przechowywane są w kontaktach Google a dane osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych na wewnętrznych listach OpenOffice Calc.
Twoich danych kontaktowych oprócz celu umówienia się na wizyty, wykorzystamy w celach marketingowych jeśli wyraziłeś na to zgodę w formularzu:

 • numer telefoniczny wykorzystamy w celu przesłania nie częściej niż raz w miesiącu informacji o promocjach. Korzystamy z aplikacji do masowej wysyłki wiadomości tekstowych www.smsapi.pl.
 • adresu e-mail w celu poproszenia o wystawienie opinii/polecenia jakości usług w systemie Trip Advisor, Facebook, Google.
 • Dane uzyskane w wyniku zapisu monitoringu służą zapewnieniu bezpieczeństwa Twojego, innych naszych klientów oraz naszych pracowników, są zapisywane na okres 60 dni a następnie usuwane.

4. Twoje prawa

 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala Ci na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 • Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. W niektórych przypadkach realizując Twoje żądanie będziemy musieli zweryfikować poprawność nowych danych, które nam dostarczysz.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to pozwala Ci zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (I) gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość danych; (II) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem; (III) gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Twoich danych do naszych własnych celów przetwarzania; (IV) gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Możesz również żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli skutecznie zrealizowałeś przysługujące Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (zob. poniżej), jeśli przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wskazanego w przepisach obowiązującego prawa. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach, jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy zrealizować Twojego żądania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji 10.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu). Prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci również jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. zabezpieczenie danych w związku z toczącym się sporem prawnym). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Realizując to prawo dostarczymy Ci lub wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Pamiętaj, że prawo to przysługuje Ci tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).
 • W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Komunikacja i marketing

W celu realizacji usług, będziemy komunikować się z Tobą telefonicznie, mailowo oraz poprzez wiadomości SMS. Wiadomość sms ma na celu przypomnienie Ci o zarezerwowanym terminie usługi. Wiadomość ta może być także/lub wysłana poprzez e-mail, jeżeli wyrazisz taką chęć. Jeżeli zaznaczysz odpowiednie pola w formularzu, będziemy wysyłać Ci wiadomości marketingowe poprzez system masowego przesyłu wiadomości tekstowych smsapi.pl dotyczące naszych usług, starając się aby ich częstotliwość była umiarkowana oraz poprosimy wysyłając na adres email zapytanie o opinię i/lub polecenie jakości usług na naszym fanpage'u, lub zewnętrznych serwisach (np. Trip Advisor, Google).

6. Ciasteczka

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane na Twoim urządzeniu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona) podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. Przetwarzamy je w celu realizacji podstawowych funkcjonalności strony, identyfikacji użytkownika zalogowanego, dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika oraz zapamiętywania zamawianych produktów w koszyku. Nasza strona może również zawierać elementy zamieszczające pliki cookie w imieniu stron trzecich, na przykład przycisk „Lubię to” serwisu Facebook, czy wystaw opinię z serwisu Trip Advisor. Wyłączenie obsługi plików cookie może uniemożliwić korzystanie z niektórych części naszej strony. W przypadku usunięcia plików cookie z przeglądarki konieczne może być ponowne zainstalowanie odrzuconych plików cookie. Długość przechowywania plików zależy od rodzaju plików cookie. Sesyjne pliki cookie tracą ważność po zamknięciu przeglądarki. Stałe pliki cookie, w tym lokalne obiekty udostępnione („ciasteczka flashowe”), zwykle tracą ważność w okresie od dwóch miesięcy do dwóch lat.

7. Udostępnianie danych

Twoje dane możemy udostępnić: (I) agentom płatniczym w celu realizacji płatności bezgotówkowej, w zakresie określonym łącząca nas z nimi umową; (II) organom publicznym (np. Policja) w zakresie obowiązujących przepisów prawa powszechnego; (III) dostawcom usług baz danych (tzw. chmura)
w zakresie obowiązującej umowy; (IV)

8. Przechowywanie danych

Twoje dane przechowujemy w dwóch formach: papierowej oraz elektronicznej. Forma papierowa to formularz wypełniany przez Ciebie przez rozpoczęciem korzystania z usług; formy elektroniczne to zabezpieczone hasłem bazy danych. W formie elektronicznej przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, do chwili gdy zażądasz ich usunięcia. Forma papierowa zostaje zniszczona po wprowadzeniu wszystkich danych do systemu. Przechowywana jest nie dłużej jak 3 miesiące i zniszczona niszczarką o zabezpieczeniu DIN4. Zapis monitoringu przechowujemy przez 60 dni a następnie zostaje automatycznie usunięty.

9. Zgłoszenie naruszenia

W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Twoich danych osobowych, niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 72 godzin powiadomimy właściwy organ nadzorczy oraz Ciebie.

10. Kontakt

W celu realizacji swoich praw skontaktuj się z nami, używając:
Email: info@mahapunye.com,
Tel: 539 338 836
Adresu siedziby: Salon Maha Punye Ayurveda Ul. Ruczaj 43 U2B 30-409 Kraków.