Salon Maha Punye

PL EN
Jak dojechać?
0
Twój koszyk ×
 • Twój koszyk jest pusty.
Wartość 0.00 Zobacz koszyk
Kontakt

Regulamin zakupu kuponów upominkowych i karnetów

Regulamin zakupu kuponów upominkowych i karnetów na usługi w Salonie Maha Punye Ayurveda przez stronę salonu: www.mahapunye.com

I. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszym regulamin określa warunki dokonywania zakupu kuponów upominkowych i karnetów.
 2. Sprzedawcą kuponów i karnetów przez stronę internetową www.mahapunye.com jest Martyna Kasprzak/ Salon Maha Punye Ayurveda, ul. Ruczaj 43 U2B, 30-409 Kraków NIP: 6762476603, Regon: 123136369. Ze sprzedawczynią można skontaktować się mailowo pod adresem: info@mahapunye.com, telefonicznie: 539 338 836 bądź listownie pod adresem: Salon Maha Punye Ayurveda Ul. Ruczaj 43 U2B 30-409 Kraków.

  Sprzedawcą kuponów papierowych i karnetów papierowych na miejscu w salonie pod adresem ul. Ruczaj 43 U2B jest również oprócz wyżej wymienionej Martyny Kasprzak - Paulina Krzętowska/Salon Maha Punye Ayurveda NIP: 5532371107 Regon: 123131161. Ze sprzedawczynią można skontaktować się mailowo pod adresem: info@mahapunye.com, telefonicznie: 539 338 836 bądź listownie pod adresem: Salon Maha Punye Ayurveda Ul. Ruczaj 43 U2B 30-409 Kraków.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 4. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.mahapunye.com są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
 5. W przypadku zamówienia internetowego, gdzie podane dane nie będą kompletne bądź błędne, jeśli tylko będzie to możliwe, skontaktujemy się z osobą nabywającą kupon bądź karnet. Jeśli kontakt będzie niemożliwy, prosimy o kontakt ze strony kupującego. Jeśli kontakt nie zostanie nawiązany to anulujemy zamówienie.
 6. Lista i szczegóły zabiegów dostępna jest na stronie internetowej www.mahapunye.com w zakładce „oferta”. Kupony kwotowe znajdują się na stronie www.mahapunye.com w zakładce „kupony upominkowe”. Karnety dostępne są w zakładce „karnety”.
 7. System www.przelewy24.pl, który obsługuje płatności na stronie www.mahapunye.com obsługuje tylko polskie banki. Osoby nie posiadające konta w polskim banku mogą skorzystać z systemu www.paypal.com. Prosimy o wcześniejszy kontakt w tej sprawie, wyślemy wówczas prośbę zapłaty z systemu Paypal.

II. Zasady zamawiania kuponów upominkowych i dokonywania płatności przez stronę www.mahapunye.com:

 1. Do wyboru są dwa rodzaje kuponów upominkowych:
  • wybrany zabieg z oferty salonu Maha Punye Ayurveda
  • kwotowy, dowolny wybór zabiegu w ramach wartości zaproszenia. Jeśli wartość kuponu jest wysoka, można korzystać z niego wielokrotnie, aż do wyczerpania środków.
 2. Należność za wybrany zabieg lub za kupon kwotowy należy zapłacić przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych www.przelewy24.pl. System przelewy24 jest podłączony do sklepu internetowego na stronie www.mahapunye.com. Jeśli zaistniej sytuacja, że transakcja została przerwana, klient ma możliwość powtórzyć ją do 15min od rozpoczęcia nabywania kuponu. Jeśli nie dokonano dokończenia płatności w tym czasie, prosimy o kontakt w celu umożliwienia przez nas dokończenia transakcji. Jeśli zajdzie potrzeba, po konsultacji z nami będzie można sfinalizować płatność innymi metodami: przelewem bezpośrednim na konto, systemem paypal, kartą bądź gotówką w salonie.
 3. Klient dokonujący zakupu proszony jest o podanie swoich danych osobowych i kontaktowych – e-mail oraz numer telefonu, a także jeśli życzy sobie kupon imienny: danych osobowych osoby obdarowanej. Jeśli klient nie poda danych osoby obdarowanej system wygeneruje kupon bezimienny.
 4. Kupon upominkowy jest generowany automatycznie przez system. Po dokonaniu płatności, system prześle link do pobrania kuponu w formie pdf.
 5. Podczas realizacji kuponu w wersji PDF respektowany jest wydruk kuponu, plik w telefonie lub sam numer zamówienia.
 6. Obowiązuje limit miesięczny na sprzedaż kuponów. Sprzedajemy maksymalnie 15 kuponów każdego miesiąca.
 7. Kupon ważny jest 6 miesięcy od daty zakupu. Nie wykorzystany kupon przepada. NIEREALIZUJEMY KUPONÓW PRZETERMINOWANYCH!
 8. Usługa zostanie wykonana po wcześniejszej rezerwacji w Salonie Maha Punye Ayurveda ul. Ruczaj 43 U2B 30-409 Kraków.

 III. Zasady zamawiania karnetów i dokonywania płatności przez stronę www.mahapunye.com:

 1. Nabywając karnet – korzystasz ze zniżkowej ceny na wybrany przez siebie zabieg.
 2. Karnet obowiązuje na 10 takich samych zabiegów lub zabiegów w tej samej kwocie. Klient w trakcie zakupu decyduje się na jeden z dostępnych karnetów w cenniku i w trakcie jego realizacji nie ma możliwości zmiany na inny.
 3. Karnet opłacany jest z góry. Należność za wybrany karnet należy zapłacić przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych www.przelewy24.pl. System przelewy24 jest podłączony do sklepu internetowego na stronie www.mahapunye.com. Jeśli zaistniej sytuacja, że transakcja została przerwana, klient ma możliwość powtórzyć ją do 15min od rozpoczęcia nabywania kuponu. Jeśli nie dokonano dokończenia płatności w tym czasie, prosimy o kontakt w celu umożliwienia przez nas dokończenia transakcji. Jeśli zajdzie potrzeba, po konsultacji z nami będzie można sfinalizować płatność innymi metodami: przelewem bezpośrednim na konto, systemem paypal, kartą bądź gotówką w salonie.
 4. Klient dokonujący zakupu karnetu proszony jest o podanie swoich danych osobowych i kontaktowych – adres e mail oraz numer telefonu, a także swoje imię i nazwisko w odpowiednim miejscu, aby spersonalizować karnet. Jeśli klient nie poda swoich danych personalnych system wygeneruje karnet bezimienny. Karnet będzie zawierał numer, datę ważności, cenę, rodzaj i długość wybranych zabiegów oraz pole do zaznaczanie wykorzystanych zabiegów.

  Na miejscu w salonie nabywca otrzymuje papierowy karnet będący potwierdzeniem dokonanego zakupu. Na karnecie umieszczone zostaną dane osobowe nabywcy, to znaczy imię i nazwisko a także rodzaj zabiegu, wartość karnetu, numer karnetu oraz data ważności.
 5. Każdorazowo, nabywca zobowiązany jest do okazania karnetu przed wykonaniem usługi w celu oznaczenia wykorzystanego zabiegu.
 6. Karnet jest ważny 12 miesięcy od dnia zakupu. Nie ma możliwości przedłużenia ważności karnetu, chyba, że w wyjątkowych sytuacjach sprzedawca zadecyduje inaczej.
 7. Niewykorzystany w przeciągu 12 miesięcy karnet przepada.
 8. Z jednego karnetu może korzystać więcej niż jedna osoba, pod warunkiem że sprzedawca został poinformowany o innych klientach upoważnionych do korzystania z tego karnetu przez osobę która opłaciła karnet. 
 9. W przypadku zakupu karnetu nie ma możliwości, w trakcie jego realizacji, rezygnacji i zwrotu gotówki za wcześniej opłacony karnet. Niewykorzystana wartość karnetu nie podlega zwrotowi.
 10. W przypadku gdy właściciel karnetu (osoba która opłaciła karnet) wyjechał, zachorował, zmarł, lub z innych powodów nie może wykorzystać karnetu, a osobiście nie upoważnił innej osoby do jego wykorzystania, po dacie ważności karnet zostanie potraktowany jako wykorzystany. W wyżej wymienionych sytuacjach prosimy nabywcę bądź członka jego rodziny/osobę upoważnioną o wcześniejszy kontakt z nami.
 11. W przypadku zgubienia karnetu przez nabywcę, sprzedawca wystawi duplikat. 
 12. Nie można zakupić karnetu na obniżone cenowo usługi objęte promocją okresową.
 13. Wartości Karnetów i kwota zniżki. 
  • Karnet o wartości 1450zł na 10 masaży 45min manualnych - oszczędzasz 150zł.
  • Karnet o wartości 1650zł na 10 masaży 60min manualnych - oszczędzasz 150zł
  • Karnet o wartości 1800zł na 10 masaży 75min manualnych - oszczędzasz 200zł
  • Karnet o wartości 2150zł na 10 masaży 90min manualnych - oszczędzasz 250zł
  • Karnet o wartości 2700zł na 10 masaży 120 min manualnych - oszczędzasz 300zł
  • Karnet o wartości 3200zł na 10 masaży 120min Pinda Svedana - oszczędzasz 300zł
  • Karnet o wartości 3200zł na 10 masaży 120min Vishesh+Shirodhara - oszczędzasz 300zł.
  • Karnet o wartości 2150zł na 10 masaży 75min Udvartana - oszczędzasz 250zł
  • Karnet o wartości 1800zł na 10 masaży 60min Prista Pinda Svedana - oszczędzasz 200zł
  • Karnet o wartości 1650zł na 10 zabiegów  60min Nasya - oszczędzasz 150zł

IV. Zwroty i reklamacje:

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty zakupu, bez podania przyczyny. W przypadku odstąpienia od zakupu, w ciągu 14 dni klient proszony jest o podanie pełnych danych do zwrotu płatności.
 2. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje prosimy zgłaszać na adres email: info@mahapunye.com. Reklamacja rozpatrzona będzie w ciągu 14 dni od zgłoszenia.

V. Poufność i ochrona prywatności:

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystywane w celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu. Dane przekazywane są dobrowolnie.

VI. Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich.
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).